Egiptuse kunst (u. 3000-332 e.Kr.)


 • Kiri- hieroglüüfid ehk piltkiri.
 • Usund: polüteistlik (palju jumalaid), vaarao üks jumalatest. Preestrid suhtlesid jumalatega, neil oli tohutu võim. Näited jumalatest: Ra, Re, Amon-Ra; Osiris; Anubis; Isis; Seth. Usuti hauatagusesse ellu, sellepärast palsameeriti surnuid: muumiad. Kunst oli tihedalt seotud religiooniga. Sel olid väga tugevad, peaaegu muutumatud, traditsioonid. "Egiptuse poos": pea ja jalad külgvaates, õlad ja silm otsevaates. (http://miksike.ee/docs/referaadid2005/kunst_leilalille.htm)

Balsameerimine:
 • Muistne egiptuse rahvas uskus, et pärast inimese surma elab hing edasi ja mõne aja möödudes pöördub kehasse tagasi.See uskumus on tugevalt mõjutanud tervet tolle aja kunsti.
 • Et hing saaks kehasse tagasi tulla, tuli see võimalikult hästi säilitada. Selleks balsameeriti surnuid - nendest tehti muumiad ja asetati selleks ehitatud haudehitistesse. Juhuks kui keha ei peaks säilima, tehti surnust ka kujukesi kuhu hing saaks tagasitulles asuda. Lisaks varustati lahkunu kõigega, mida hauataguses elus võis vaja minna, alustades luksusesemetest ja teenrite kujudest. Kõik pidi olema tasemel, millega inimene oli oma elus harjunud. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)


Rikaste vaaraode balsameeritud kehad või näod kaeti kuldplekiga.
Lapse mumifitseeritud kehale on
 maalitud aga kirst on seevastu kaunistamata. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)Arhitektuur:
 • Egiptuse tõelisteks ehituskunsti suurteosteks on püramiidid.
 • Need on ehitatud keskmiselt 2,5 tonni kaaluvatest kiviplokkidest. Nende hiigelkolosside kõik neli külge olid kaetud ühtlaste lihvitud kiviplaatidega ja pidid omal aja päikest peegeldades eriti üleva mulje jätma.
 •  Püramiidi sisemuses asus vaarao hauakamber kõige vajalikuga. Kui püramiidi ehitati, jäeti selle sisse kanalid, mis viisid hauakambrisse. Pärast matuseid avad suleti ja maskeeriti hoolikalt. Püramiidi sisemusse viisid ka õhukanalid, mis pidid vajaliku ventilatsiooni tagama.
 • Esimesed püramiidid olid nn astmikpüramiidid. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)


Püloon koos obeliskiga.
Haudehitiste juurde ehitati jumalate auks templid. Need olid nelinurkse põhiplaaniga ja väljastpoolt müüriga varjatud. Templitesse pääses läbi värava - pülooni, mis viis sammaskäikudega ümbritsetud siseõue. Sinna pääses ka rahvas, aga tagumiste kinniste ruumide juurde, kus asusid jumalate kujud, võisid minna vaid preestrid. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)


Sfinks.
Püramiidid ja mastabad moodustasid Niiluse jõe kaldale terved "surnute linnad". Mastabad olid lihtsamad haudehitised tähtsate isikute tarbeks. Püramiide valvasid inimese pea ja lõvi kehaga kujud ehk sfinksid. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)


Vanim astmik-püramiid ehitaud u. 4500. a tagasi Sakkara, Egiptus
Suurim püramiid Egiptuses asub Giza püramiidideväljal. See on 146 m kõrgune vaarao Cheopsile ehitatud hiigelkoloss.  (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)

Skulptuur:
 • Laialt levinud kunstiliigiks Egiptuses oli skulptuur.
 • Vaaraosid kujutati tardunud poosides, vasak jalg teisest eespool, käed külgede peal rusikas. Nende nägudel on kerge naeratus ja pilk suunatud kaugusesse. Kujud mõjuvad kohmakalt, aga ometi väga suursuguselt. Läbi aastasadade kujutati vaaraosid alati samasuguses poosis, sama soengu ja näoilmega. Isikupärased jooned ei olnud olulised.
 • Lihtrahva ja loomade skulptuurid on aga hoopis elavamad kuigi teostatud samuti üldistatuna, stiliseerituna. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)
Vaarao Nenkhefta (2200 e.Kr)
Vaarao Ramesses II, 1270 e.KrEhted ja klaasikunst:
 • Egiptlased oskasid klaasi sulatades sellest erinevaid esemeid vormida. Nagu mesopotaamlased oskasid ka egiptlased kullast ja hõbedast ehteid valmistada. Ehtekunst, nagu kogu muu kunst, oli seotud usuga. Ehetele omistatud maagiline tähendus pidi ka kandjat kaitsma.
 • Populaarne oli wedjat`i silm ehk taeva ja päikesejumala Horose silm, mis pidi kurja eemale hoidma ja ka õnnetoojaks peetud skarabeus ehk sõnnikumardikas .
 • Ehteid kanti eluajal ja pandi pärast surma hauda kaasa. (http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html)
Klaas


Ehted

Kasutatud allikmaterjalid:

1) http://miksike.ee/docs/referaadid2005/kunst_leilalille.htm
2) http://kunstiabi.weebly.com/egiptuse-kunst.html

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar